Niepłodność

Niepłodność nie jest karą, ani nagrodą. Nie jest indywidualną sprawą jednostki, ale wspólnym problemem pary. Jest chorobą, która dotyka dwie najbliższe sobie osoby i stanowi trudną próbę dla związku.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność oznacza niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), utrzymywanego powyżej 12 miesięcy, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych. Wyróżniamy niepłodność pierwotną (gdy para nie posiada jeszcze dzieci) oraz niepłodność wtórną (gdy para ma przynajmniej jedno dziecko lub gdy kobieta była wcześniej w ciąży). W Polsce ten problem dotyczy co 5 pary i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne pacjentów, ich samopoczucie oraz odczuwaną jakość życia. Partnerzy mogą odczuwać różne emocje w związku z niepłodnością i mieć trudność w odczytaniu i zaakceptowaniu ich u drugiej osoby .Psychoterapia w przypadku osób starających się o dziecko koncentruje się przede wszystkim na:

  • pracy nad komunikacją w związku,
  • pracy nad zasobami pary,
  • wsparciu psychologicznym podczas leczenia niepłodności,
  • pracy nad przywróceniem równowagi pomiędzy comiesięczną nadzieją, a jej utratą,
  • pomoc w przejściu przez kolejne etapy niepłodności i zaakceptowaniu pojawiających się diagnoz,
  • nauce radzenia sobie ze stresem i z trudnymi emocjami,
  • przywróceniu satysfakcji seksualnej, która podczas starań o dziecko zostaje zastąpiona przez kontrolowane i głównie nastawione na prokreację współżycie seksualne,
  • pomocy w podjęciu decyzji odnośnie wyboru metody leczenia niepłodności,
  • pomocy w podjęciu decyzji odnośnie adopcji społecznej (przysposobienie dziecka) i adopcji prenatalnej (z wykorzystaniem komórki dawczyni / nasienia dawcy ) lub zaakceptowania bezdzietności.

Do swojego gabinetu zapraszam zarówno pary jak i osoby na terapię indywidualną.