"Niepłodność: w gabinecie psychoterapeuty" (e-book)

"Jak wiele nowych sytuacji, spotkania z psychologiem budzą w ludziach obawy. Dalej w społeczeństwie aktualna jest stereotypowa postać pacjenta, który poszukuje wsparcia jedynie w sytuacji ostrej psychozy lub upojenia alkoholowego. Ten stereotyp jest bardzo uproszczony i pomija szeroką grupę osób cierpiących z powodu różnych trudności życiowych – w tym niepłodności. Książka ta ma za zadanie przybliżyć czytelnikom obraz tego, jak wygląda psychoterapia par zmagających się z niepłodnością lub doświadczających niepowodzeń prokreacyjnych, np. poronienia. Są w niej też zaproponowane konkretne rozwiązania pewnych trudności, z jakimi wiążą się przedłużające starania o dziecko. Wiele problemów, z jakimi zmagają się jej bohaterowie, są dobrze znane pacjentom i być może część wskazówek, jakie otrzymują oni od swojego psychoterapeuty, będzie także pomocna dla czytelników tej książki. Tego życzę każdej osobie sięgającej po tą książkę – aby znalazła w niej odpowiedź na to pytanie, na które do tej pory jeszcze nie znalazła."

Anna Wietrzykowska - Psycholog Niepłodności

Cena: 29,99 zł


"Seks i Niepłodność: Dysfunkcje seksualne występujące w trakcie przedłużających się starań o dziecko" (e-book)

"Współżycie z partnerem, które z racji leczenia niepłodności staje się obszarem zaleceń lekarskich, poddawane jest wzmożonej kontroli. Presja, jaka towarzyszy parze, utrudnia osiąganie satysfakcji seksualnej. Temat funkcjonowania seksualnego pary najczęściej pomijany jest podczas procesu diagnostycznego w trakcie leczenia niepłodności. Jest to wielka strata, ponieważ poszerzenie diagnostyki oraz odpowiednio wczesne rozpoznanie konkretnych dysfunkcji seksualnych może pomóc parze poprawić jakość swojego życia. Niniejszy e-book przeznaczony jest dla specjalistów ( między innymi: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, położnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków), a jego celem jest poszerzenie świadomości na temat największych trudności, z jakimi zmagają się pary w trakcie przedłużających się starań o dziecko. Rozdzielenie seksualności od prokreacji, wdrożenie odpowiedniego leczenia i psychoedukacja dają nadzieję na zmniejszenie konsekwencji psychologicznych odczuwanego przez pacjentów przedłużającego się stanu niezamierzonej bezdzietności. A taki jest cel naszych wspólnych oddziaływań - poprawa jakości życia tam, gdzie choroba ją naruszyła"

Anna Wietrzykowska - Psycholog Niepłodności

Cena: 19,99 zł