Trudności w rodzicielstwie

Łączenie roli rodzica, partnera oraz pracownika jest niezwykle trudne i wymaga od nas wielu pokładów cierpliwości, elastyczności i umiejętności zarządzania czasem. Niejednokrotnie rezygnujemy z własnych potrzeb lub odkładamy je w czasie, aby funkcjonować na wysokim poziomie we wszystkich tych rolach. Wszystko to trwa dopóki nasza frustracja nie osiągnie granicy naszej wytrzymałości i nie wybuchamy.

Wsparcie psychologiczne w rodzicielstwie pozwala przyjrzeć się temu, jak funkcjonujemy w naszych rolach, jakie mamy zasoby do łączenia tych ról oraz które z naszych potrzeb zostały odłożone na ,,wieczne jutro”.

Pomoc psychologiczna w rodzicielstwie polega także na konsultacji w sprawie relacji z dzieckiem, niepokojących zachowań któregoś z członków rodziny lub odczuwanych przez rodziców trudności wychowawczych. Na spotkanie zapraszam rodziców wraz z dziećmi.